Scroll Top

Wat te doen wanneer je letselschade hebt?

Letselschade kun je oplopen door ongevallen, bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk of door een dier. De schade zorgt vaak niet alleen voor lichamelijk letsel, maar ook voor psychische schade. Het kan ervoor zorgen dat je een poos niet aan het werk kunt, of dat je functioneren nooit meer wordt als voorheen. Belangrijk is dat er actie wordt ondernomen nadat je schade hebt opgelopen, om zo te ontvangen waar je recht op hebt. Hier lees je wat je moet doen wanneer je letselschade hebt.

Wat te doen na letselschade?

Nadat je schade hebt opgelopen door letsel, wil je waarschijnlijk graag een schadevergoeding ontvangen van de persoon of personen die hiervoor aansprakelijk zijn. Hier lees je een stappenplan die je kan helpen in het proces.

  1. Regel schade nooit ter plekke, bijvoorbeeld direct na het ongeval. Het kan namelijk zijn dat de schade zich verergerd of dat de schade zich pas voordoet na enige tijd.
  2. Noteer contactgegevens van getuigen. Zorg ervoor dat bij een ongeval in het verkeer het Europees schadeformulier wordt ingevuld en ook wordt ondertekend door de tegenpartij. Maak foto’s van de situatie of laat een ander dat doen.
  3. Laat lichamelijk letsel documenteren door een huisarts of een arts in het ziekenhuis. Ook als je door het letsel vaker terug moet naar bijvoorbeeld een arts of fysiotherapeut, laat alles documenteren. Dit is namelijk allemaal bewijsmateriaal.
  4. Na het ongeval kun je de schuldige tegenpartij aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade en de mogelijk hieruit voortkomende schade die zich voordoet in de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld bij de eigen verzekering, maar ook bij de werkgever als het om een arbeidsongeval gaat.
  5. Als de tegenpartij de schade erkent, kunnen de kosten geclaimd worden. Het gaat om alle kosten die gemaakt zijn vanwege de schade, dus dit kunnen ook langdurige kosten zijn als er bijvoorbeeld sprake is van arbeidsongeschiktheid of revalidatie. Wanneer de tegenpartij de schade niet erkent of maar gedeeltelijk, dan kun je naar de rechter stappen voor een oordeel.