Scroll Top

Zorgverzekering 2024: Wat Staat er te Verwachten?

Zorgverzekering 2024 veranderingen

Ieder jaar zijn er veranderingen in de Nederlandse zorgverzekering, en 2024 is geen uitzondering. In dit artikel bekijken we de verwachte veranderingen voor het komende jaar en bieden we inzicht in de basisverzekering, de zorgpremies en het eigen risico.

Zorgpremie voor de Basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat je maandelijks betaalt aan je zorgverzekeraar om de basisverzekering te behouden. Hoewel de basisdekking bij alle verzekeraars gelijk is, kan de premie aanzienlijk variëren. In de afgelopen jaren is de zorgpremie gestaag gestegen, en voor 2024 wordt geen uitzondering verwacht. Het demissionaire kabinet voorspelt dat de gemiddelde jaarpremie voor de zorgverzekering in 2024 €1792 zal bedragen, wat neerkomt op ruim €149 per maand. Dit is €12 meer dan de gemiddelde maandelijkse premie in 2023. De definitieve premies voor 2024 zullen door zorgverzekeraars uiterlijk op 12 november worden vastgesteld.

Eigen Risico

Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen voor zorgkosten die onder de basisverzekering vallen voordat je zorgverzekeraar begint met vergoeden. Het eigen risico is niet van toepassing op zorg voor kinderen en bijvoorbeeld huisartsbezoeken. In 2024 blijft het verplichte eigen risico onveranderd op €385, zoals in voorgaande jaren.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een financiële bijdrage voor de zorgverzekering en varieert afhankelijk van je inkomen. Hoewel de zorgpremie stijgt, blijft de maximale zorgtoeslag ongewijzigd. Voor 2024 wordt de maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens op jaarbasis €1523 en voor meerpersoonshuishoudens €2913.

Wijzigingen in de Basisverzekering

De basisverzekering in Nederland biedt een vast pakket van medische dekking, maar er zijn jaarlijkse aanpassingen. Enkele veranderingen voor 2024 zijn:

  1. Fysio- en oefentherapie voor valpreventie: Ouderen met een hoog risico op vallen en onderliggende klachten krijgen vanaf 2024 vergoeding voor een beweegprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut.
  2. Flexibele inzet van kraamzorg: Gezinnen kunnen tot 6 weken na de bevalling kraamzorg krijgen, in plaats van de huidige limiet van de tiende dag na de bevalling.
  3. Paramedische herstelzorg na corona: De regeling voor paramedische herstelzorg voor Covid-19, inclusief fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek, wordt verlengd tot 1 januari 2025.

Belangrijk is dat individuele zorgverzekeraars de definitieve premies en voorwaarden voor 2024 zullen bepalen. Daarom is het essentieel om zorgvuldig de aanbiedingen en wijzigingen te onderzoeken voordat je je zorgverzekering voor het komende jaar kiest. Zorgverzekeringen 2024 vergelijken.